နိုင်ငံရေး

ရွေးကောက်ပွဲတွင် စေတနာပါပါထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို...
by MDT | 09 Jan 2021 | နိုင်ငံရေး ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ ကြီးလေးသည့်တာ၀န်ကို စေတနာပါပါ...
NLD ပါတီနှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပျက်
by MDT | 04 Jan 2021 | နိုင်ငံရေး ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ NLD ပါတီနှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် နှစ်...
ဝန်ကြီးချုပ်နာမည် အသုံးပြု ကိုယ်ကျိုးအမြတ်ထုတ်သူများကို အရေး...
by MDT | 10 Dec 2020 | နိုင်ငံရေး ရန်ကုန်မြို့၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ကားမှတ်တိုင်တွ...