ယူနစ်ပေါင်း ၁၅၀ ယူနစ် အတွက် ဓာတ်အားခကျင့်သင့်ငွေ ၁၁၅၅၀ ကျပ်အား ကင်းလွတ်ပေးမည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ယူနစ်ပေါင်း ၁၅၀ ယူနစ် အတွက် ဓာတ်အားခကျင့်သင့်ငွေ ၁၁၅၅၀ ကျပ်အား ကင်းလွတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်။

Credit: